Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Reklamace

  Reklamační list naleznete ke stažení zde.

  Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na webu https://www.madehracky.cz

  • Zboží připravte a bezpečně zabalte
  • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, kontaktem a číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz, reklamační list naleznete zde.
  • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu: MaDe, spol. s r.o., Knínická 2104/11, 66434 Kuřim , poštou nebo přepravní společností

  Reklamaci nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude převzata.

   

  Popis reklamačního procesu MaDe spol. s r.o.

   

  1) Zadání reklamace a přidělení reklamačního čísla


  2) Přijetí zboží, kontrola technikem, oprava v servisu, výměna zboží nebo vrácení kupní ceny


  3) V průběhu reklamace jste informováni a vždy přesně víte, v jakém stavu je

  4) Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů

  5) Dotazy k probíhajícímu reklamačnímu řízení směřujte pouze na e-mail rma.b2b@madehracky.cz

  Co potřebuji k reklamaci?
  Číslo dokladu o koupi nebo objednávky. Pokud zboží pošlete poštou, nezapomeňte přiložit průvodní dopis, ve kterém podrobně popište závadu a uveďte kontakt na vás.

  Je potřeba poslat i příslušenství?
  Ano

  Potřebuji originální obal k výrobku?
  K reklamaci originální obal není třeba, ale je vhodné v něm zboží přenášet.


  Co když přijde zboží poškozené?

  V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, pozdější reklamace nebudou akceptovány.


  Zboží chci vrátit

  Informace naleznete v sekci Odstoupení od kupní smlouvy

   

  6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


  6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  -   má zboží  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  -    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  -  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  -  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  6.3.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


  6.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

  Reklamační list naleznete ke stažení zde.