Kategorie
Značky
  Blog
   Nenalezeny žádné produkty.

   Menu
   P
   Porovnat

   Reklamace

   Reklamační list naleznete ke stažení zde.

   Reklamovat lze pouze zboží zakoupené na webu https://www.madehracky.cz

   • Zboží připravte a bezpečně zabalte
   • Přiložte průvodní dopis s popisem závady, kopií nákupního dokladu a vaší zpětnou adresou, kontaktem a číslem vašeho bankovního účtu pro případ vrácení peněz, reklamační list naleznete zde.
   • Předejte zboží přepravní společnosti a odešlete na adresu: MaDe, spol. s r.o., Knínická 2104/11, 66434 Kuřim , poštou nebo přepravní společností

   Reklamaci nezasílejte na dobírku, taková zásilka nebude převzata.

    

   Popis reklamačního procesu MaDe spol. s r.o.

    

   1) Zadání reklamace a přidělení reklamačního čísla


   2) Přijetí zboží, kontrola technikem, oprava v servisu, výměna zboží nebo vrácení kupní ceny


   3) V průběhu reklamace jste informováni a vždy přesně víte, v jakém stavu je

   4) Reklamaci řešíme v co nejkratším možném termínu, nejdéle do 30 dnů

   5) Dotazy k probíhajícímu reklamačnímu řízení směřujte pouze na e-mail rma.b2b@madehracky.cz

   Co potřebuji k reklamaci?
   Číslo dokladu o koupi nebo objednávky. Pokud zboží pošlete poštou, nezapomeňte přiložit průvodní dopis, ve kterém podrobně popište závadu a uveďte kontakt na vás.

   Je potřeba poslat i příslušenství?
   Ano

   Potřebuji originální obal k výrobku?
   K reklamaci originální obal není třeba, ale je vhodné v něm zboží přenášet.


   Co když přijde zboží poškozené?

   V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, pozdější reklamace nebudou akceptovány.


   Zboží chci vrátit

   Informace naleznete v sekci Odstoupení od kupní smlouvy

    

   6.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

   6.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).


   6.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   -   má zboží  vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li toto ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   -    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   -  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   -  zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

   6.3.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.


   6.4.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

   Reklamační list naleznete ke stažení zde.


    

   Chcete nám něco sdělit o našich produktech nebo e-shopu? Neváhejte napsat.
   Zpráva byla odeslána

   Košík obsahuje nepovolené položky

   Košík je prázdný